Въпроси и отговори

1. Защо каменната вата се определя като негорим материал?
Каменната минерална вата на Knauf Insulation е с най-висок клас по реакция на огън А1. Тя има точка на топене над 1000°С, което я прави изолационен материал с отлични топло-, звуко- и пожарозащитни характеристики. В случай на пожар каменната вата не образува пламтящи частици и не отделя токсични газове. Тя спира разпространяването на пламъците по външната топлоизолационна система и пренасянето им от етаж на етаж.

2. Защо трябва да се използват точно продуктите от Система за фасадна топлоизолация на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън?
Съвместимостта, ефективността и сигурността на Системата за фасадна топлоизолация с каменна вата на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън е гарантирана от сертификата ETA (European Technical Assessment), какъвто притежават много малко фасадни топлоизолационни системи. Използването на конкретните продукти в Системата е условие за възможно най-висок резултат от направената инвестиция.

3. Колко енергия ще спестя, използвайки Системата за фасадна топлоизолация с каменна вата?
Всичко зависи от това къде се намира Вашата сграда, коефициентът на топлинна проводимост на продукта минерална вата и дебелината на изолационния слой. Нека си припомним, че инвестицията в топлоизолационна ETICS система с каменна вата е за цял живот, защото минералната вата е дълговечен материал. Ние сме изцяло на Ваше разположение за направата на топлотехнически изчисления и с техническа помощ при избора на вид и дебелина на продукта каменна вата. И не трябва да забравяме- инвестицията в изолацията на обекта в повечето случаи е с възвръщаемост в срок от 3 до 6 години (а често - дори по-кратък) под формата на намалени сметки за отопление през зимата и за охлаждане през лятото.

4. Защо се счита, че мазилките ADDI и CONNI имат важни защитни функции на цялата система?
Слоят мазилка има отговорни защитни функции към външните атмосферни условия. И двата продукта ADDI и CONNI, част от Системите за фасадна топлоизолация с каменна минерална вата- Топ и Премиум, предпазват намиращата се под тях топлоизолация и зида от проникване на атмосферна влага. И двата вида мазилки са проектирани да бъдат устойчиви на атмосферните въздействия, да запазват своята еластичност и да не се напукват при големи температурни амплитуди.