ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и ОБЩИ УСЛОВИЯ Кампания „Устойчиви заедно 3“


1. Организатори на кампанията и официални правила
Онлайн кампанията „Устойчиви заедно 3“, за кратко по-долу наречена Кампанията, се организира от 1. „КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН” ЕООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 201283521, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, район „Овча Купел“, ул. „Ангелов връх“ №27 и 2. „КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 831430730, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, район „Овча Купел“, ул. „Ангелов връх“ №27, наричани по-долу „Организатор”.
Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на кампанията, наречени за кратко Официални правила на кампанията.

2. Участници в кампанията
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията (наричани по-долу „Официални Правила“). С факта на регистрацията си за участие, всеки участник потвърждава, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила и срокове на кампанията.
2.2. Участник в Кампанията е всяко физическо лице на възраст над 18 години, което е направило валидна регистрация в сайта на Кампанията, и което изпълнява изискванията на Общите условия.
2.3. Служители на и свързани лица с „КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН“ ЕООД и „КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Кампанията.

3. Период на Кампанията
Период за регистрация: от 00:00 часа на 02.05.2023 г. до 23:59 часа на 31 октомври 2023 г. След 23:59 часа на 31 октомври 2023 г., достъпът до регистрации за участие ще бъде преустановен.

4. Описание на Кампанията и механизъм на участие
4.1. Целта на Кампанията е популяризиране на продуктите на Кнауф България ЕООД и Кнауф Инсулейшън ЕООД за система за фасадна топлоизолация с каменна вата.
4.2. В рамките на Кампанията крайни клиенти (частни лица) и монтажници (служители на монтажни фирми) попълват онлайн регистрационна форма с данните си (име, телефон за връзка, електронен адрес, местоположение на обекта – къщата, върху която се извършва полагането на системата, приблизителна площ на фасадата), съдържаща и искане на съгласие за събиране и обработване на лични данни.
4.3. Попълването на тази регистрационна форма се явява заявка за участие в кампанията и консултация от експертите на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън. Подробно за консултацията – чл.4.9.2.
4.4. С една регистрационна форма се регистрира едно лице.
4.4.1. Едно и също лице може да се регистрира за участие в Кампанията по повод на един обект само веднъж.
4.4.2. Едно и също лице може да се регистрира в Кампанията по повод на различни обекти повече от веднъж.
4.5. Монтажник и краен клиент могат да се регистрират за участие с един и същи обект.
4.6. В кампанията могат да се регистрират монтажници, които предстои да полагат фасадна изолация с продуктите на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън, такива които вече успешно са участвали в предходните две кампании, както и монтажници, които нямат обект, но искат да бъдат препоръчани от Кнауф и Кнауф Инсулейшън за такъв. За да бъдат препоръчани на собственик на имот, който е изявил желание да участва в кампанията, е необходимо монтажниците да са участвали в изпълнението на сертифициран от Кнауф България обект до момента.
4.7. За да продължи участието си в кампанията след регистрацията и консултацията, всеки участник - краен клиент, трябва да закупи всички компоненти от фасадната система - контактна фасада с каменна минерална вата на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън (подробно описание на продуктите – в чл. 5), за да участва в Кампанията. След това фасадната система с каменна вата на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън трябва бъде реално положена върху сграда – собственост на крайния клиент (къща, семеен хотел или друг тип сграда) под техническия надзор на експерти Кнауф България и Кнауф Инсулейшън на всеки етап от полагане на изграждане на системата. Допустимо е участието на краен клиент за обект, който не е негова собственост. Такива случаи подлежат на допълнително одобрение от Организаторите на кампанията.
4.8. В кампанията участват общи директни дистрибутори и поддистрибутори на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън, които отговарят на следните условия:
4.8.1.Всички участващи в кампанията трябва да имат минимални количества от 40 м3 фасадна каменна минерална вата Knauf Insulation и продукти Knauf - 10 палета Klebeshpahtel M, арм. мрежа 1000м2, водооткапващ профил и ъгъл с мержа по 5 кашона.
4.8.2.Дистрибуторите покрили тези изисквания ще бъдат качени в сайта Fassade Knauf и брандирани като участник в кампанията.
4.8.3.Дистрибутори проявили по-късно желание за включване в кампанията ще бъдат качени в сайта при покриване на изискванията за минимални количества на склад.
4.8.4.Дистрибутори включени в кампанията, но не заредили минимални количества от фасадна система могат бъдат премахнати като участник в сайта.
4.9. При регистрацията на участник в Кампанията, служители от Кнауф България и Кнауф Инсулейшън ще се свържат чрез телефонно обаждане с него в рамките на 2 работни дни.
4.10. Кампанията протича в няколко етапа:
4.10.1. Регистрация на участника (чл. 4.2 – 4.8.)
4.10.2. Консултация
Участникът получава от експерти на Кнауф България или Кнауф Инсулейшън обща информация за системата за фасадна топлоизолация с каменна вата; крайните клиенти получават списък с препоръчани от Кнауф България монтажници и монтажни бригади или могат да изберат от публикуваните на сайта изпълнители, партньори по проекта, в случай че не разполага с изпълнители, които да работят по обекта му. Ако са избрали изпълнител, който не е на този етап в списъка с препоръчани монтажни фирми, той трябва да се регистрира за участие в кампанията. Той ще бъде обучен по време на изпълнение на обекта.
4.10.3. Първа среща – осъществява се в срок от 2 седмици
По време на първата среща присъстват трите страни – краен клиент, монтажник, експерти от Кнауф България и Кнауф Инсулейшън. Точното протичане на срещата зависи от участващите в нея и от конкретния обект.
След първата среща крайният клиент и монтажникът може да получат примерна оферта за стойността на материалите, изготвена от Кнауф България и Кнауф Инсулейшън. (Офертата служи за ориентир. При закупуване на материали от различни дистрибутори може да има разлики в стойностите.)
Експертът дава насоки и за избора на подходящи материали сред възможните компоненти на системата за фасадна топлоизолация с каменна вата на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън.
4.10.4. Етапи при полагане на системата – срещи с професионални експерти от Кнауф България и Кнауф Инсулейшън, които да осигурят технически надзор при полагането на системата
4.10.4.1. Професионални експерти от Кнауф България и Кнауф Инсулейшън ще посетят всеки обект, с който се регистрират участниците в кампанията.
4.10.4.2. Посещенията ще са на всеки етап от полагането на системата – общо до четири посещения.
4.10.4.3. При посещенията си експертите от Кнауф България и Кнауф Инсулейшън ще се уверят, че съответните продукти са действително закупени и ще проследят правилното им полагане в система. На всеки етап (описание на етапите – чл. 4.10.4.6.) от полагане на топлоизолационната система с каменна вата ще се разписват протоколи за правилно полагане – общо четири протокола.
4.10.4.4. При първото си посещение експертът ще проведе инструктаж на монтажната бригада, която ще извърши полагането на системата. На този етап на обекта трябва да са осигурени топлоизолационния материал, лепилото и съпътстващите аксесоари. Точното протичане на четирите срещи подлежи на допълнително уговаряне между страните и може да бъде различно за различните обекти.
4.10.4.5. При първоначалния инструктаж на обекта, всяка бригада ще получи по един нож за вата и три комплекта работно облекло (работен гащеризон, тениска и ръкавици) като подарък от организаторите.
4.10.4.6. Етапите, при които участникът е длъжен да осигури достъп до обекта и да организира среща с експерта чрез телефонно обаждане или друг, уговорен между страните начин, са както следва:
- лепене
- дюбелиране
- армирана шпакловка
- полагане на финишна мазилка
Ако участникът пропусне да установи контакт с професионалния експерт на някой от посочените етапи и пристъпи към или инициира по-нататъшно техническо изпълнение на системата без одобрение от експерта, участието му в Кампанията може да бъде счетено за невалидно.

5. Компоненти на Системата за фасадна топлоизолация с каменна вата на Кнауф и Кнауф Инсулейшън
Компонентите на Системата за фасадна топлоизолация с каменна вата на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън, които трябва да бъдат монтирани на всеки обект, с който монтажник (бригада) или краен клиент се регистрира, са:
- каменна минерална вата FKD-S Thermal или каменна минерална вата FKD-N Thermal
- лепилно-шпакловъчна смес Klebespachtel M
- грунд за мазилка Quarzgrund
- Кнауф дюбел с метален пирон
- Кнауф армираща стъклотекстилна мрежа 160 g/m2
- фасадна мазилка ADDI или фасадна мазилка CONNI

6. Обработка на лични данни
6.1. . Организаторът на Кампанията е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с Кампанията и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по-конкретно основание член 6, ал. 1, б. „а“ – съгласие на участника за участие в Кампанията, което може да бъде оттеглено по всяко време.
Може да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на „КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН” ЕООД и „КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД тук и тук.
6.2. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при и по повод участието им в Кампанията.
6.3. Всеки участник има право да се откаже от участие в Кампанията преди провеждането на избор на печеливши участници и да оттегли съгласието си за обработване на неговите лични данни по всяко време, освен ако Наградата е в процес на изпращане до него – до момента на нейното получаване.
6.4. С факта на регистрацията ще се счита, че участникът дава своето съгласие личните му данни да бъдат използвани от Организаторът на кампанията.
6.5. Организаторът съхранява предоставените му във връзка с провеждане на Кампанията лични данни на участниците за срок не по-дълъг от 6 месеца от приключване на Кампанията и обявяване на печелившите участници. След изтичането на посочения срок Организаторът изтрива или анонимизира личните данни на участниците без ненужно забавяне.

7. Територия
Кампанията се провежда на територията на Република България.

8. Завършване на обектите
Всеки участник (монтажник или краен клиент), който може да представи четири подписани протокола от посещенията на професионалните експерти, завърши обекта си до 31.10.2023 г., и е положил Система за фасадна топлоизолация на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън с каменна вата с продукти (компоненти от конкретната система) с минимална квадратура от 100 m2 , получава право на участие в теглене на награди, предоставени от Организатора. Подробно за наградите, тегленето на наградите и механизма за теглене на наградите – чл. 9 и чл. 10.
8.1. Условията на Кампанията важат само при изрично спазени указания за полагане на системата за фасадна топлоизолация с каменна вата на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън и само при наличие на всички продукти от системата.
8.2. Участниците, които съберат четирите протокола от срещите с експерти на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън в процеса на работа, ще получат Системен сертификат за изпълнен обект по Система за фасадна топлоизолация с каменна вата.

9. Награди
9.1. За крайните клиенти:
9.1.1. Всеки регистрирал се в Кампанията краен клиент, отговарящ на условията на Кампанията, който (1) има завършен обект (изолирана фасада) до 31 октомври 2023 г., (2) може да представи четирите протокола, издадени в процеса на полагане, и (3) е положил Система за фасадна топлоизолация на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън с каменна вата с продукти (компоненти от конкретната система) с минимална квадратура от 100 m2, участва в тегленето на награда – 1 (една) гифт карта от 2000 лв.
9.1.2. Всеки участник, който отговаря на условията в чл. 9.1.1. ще получи и потвърдителен и-мейл, който удостоверява правото му на участие в тегленето на наградите.
9.2. За монтажниците:
9.2.1. Всеки регистрирал се в Кампанията монтажник, отговарящ на условията на Кампанията, който (1) има завършен обект (изолирана фасада) до 31 октомври 2023 г., (2) може да представи четирите протокола, издадени в процеса на полагане, и (3) е положил Система за фасадна топлоизолация на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън с каменна вата с продукти (компоненти от конкретната система) с минимална квадратура от 100 m2, участва в тегленето на награда – 1 (една) гифт карта от 2000 лв.
9.2.2. Всеки участник, който отговаря на условията в чл. 9.2.1. ще получи и потвърдителен и-мейл, който удостоверява правото му на участие в тегленето на наградите.

10. Механизъм на теглене на наградите
10.1. Наградите - гифт карти- ще се изтеглят чрез жребий в присъствието на нотариус до 30 ноември 2023. В тегленето на наградите ще участват всички имена на участниците, отговарящи на условията по чл. 9.
10.1.2. Имената на печелившите ще бъдат оповестени на Фейсбук страниците Кнауф България и Кнауф Инсулейшън, както и в интернет страницата www.fassadeKnauf.com, на същия ден.
10.1.3. Гифт картите ще бъдат получени от двамата печеливши участници в срок до 22 декември 2023 г.
10.2. Служител на Организатора ще положи усилия да се свърже с всички печеливши участници чрез посочения при регистрацията адрес на електронна поща и телефон, за да ги уведоми за наградите и реда за получаването им. Печелившите участници могат да се свържат с Организатора на e-mail: [email protected]
10.3. За получаването на двете гифт карти е необходимо участниците да установят контакт с Организатора най-късно до 17.00 ч. на 08.12.2023 г., за да бъде организирано получаването на наградите им. В случай, че в посочения срок не бъде установен контакт с печеливш участник, независимо по каква причина, този участник губи правото да получи наградата. В случай, че участниците не се явят, за да получат гифт картите си, те губят право да получат наградата.
10.4. Организаторът на кампанията не носи отговорност, ако се окаже, че печеливш участник е предоставил невалидни данни за контакт, невалиден или не кореспондиращ адрес на електронна поща и/или не е възможно да бъде осъществена връзка с участника.
10.5. Получаването на награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между участника и представител на Организатора, след като печелившият участник удостовери по надлежен ред своята самоличност.

11. Отсъствие на парични алтернативи
Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди.

12. Прекратяване на кампанията
Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на интернет страницата www.fassadeKnauf.com и/или фейсбук страницата на Кнауф Инсулейшън https://www.facebook.com/bulgariaknaufinsulation/ и/или на фейсбук страницата на Кнауф България ЕООД https://www.facebook.com/bg.knauf/, в случай че настъпят материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

13. Съдебни спорове
Всеки спор между Организатора на Кампанията и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова спорът се решава от компетентните съдилища в Р. България, съгласно българското законодателство.

14. Отговорност
14.1. Участието на всеки участник в Кампанията e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
14.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.
14.3. Организаторът не отговаря:
14.3.1.В случай че награда не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила условия;
14.3.2. При невъзможност награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора.
14.4. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за Организатора, да изключи от участие в Кампанията, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Кампанията и спечелване на награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Правила.
14.5. Всички регистрации след определения краен срок на Кампанията, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Кампанията, се считат за невалидни и Организаторът не носи каквато и да било отговорност спрямо участник с невалидна регистрация.
14.6. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след определяне на печелившите участници и действителното раздаване на Наградите.
14.7. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на интернет адрес www.fassadeKnauf.com.
14.8.  Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернетадрес www.fassadeKnauf.com. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в интернет.
14.9. С регистрацията и участието си в Кампанията, участникът декларира, че отговаря на условията за участие и има право валидно и неограничено да извършва всички действия във връзка с участието си в настоящата Кампания.