Победители в
УСТОЙЧИВИ ЗАЕДНО 3

На 29-ти ноември в присъствието на адвокат Диана Колева бяха изтеглени на случаен принцип, чрез софтуер, победителите от кампанията Устойчиви заедно 3. Победителите са в две категории – собственик на къща (краен клиен) и монтажник/бригада.
Имената на победителите са:

В категория собственик на еднофамилна къща: Калин Павлов
В категория монтажник: Ведат Ашим

На 31 октомври 2023 г. приключи кампанията на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън "Устойчиви заедно 3" : Система за фасадна топлоизолация с каменна вата.

За трета година кампанията предизвика силен интерес сред собственици на фамилни къщи, изпълнители на фасадна изолация - монтажници и бригади.

Радостна новина е, че все повече българи инвестират в по-висок стандарт на живот като избират енергоефективност и по-комфортна среда на живот в дома си чрез системата за фасадна изолация с каменна вата на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън.

Благодарим на колегите монтажници и строителни бригади за доверието и чудесното партньорство да имаме заедно все повече доволни клиенти и нови красиви фасади!


Право на участие в теглене на награди според ОУ на кампанията получава всеки участник (монтажник или краен клиент), който:
- може да представи четири подписани протокола от посещенията на професионалните експерти,
- е завършил обекта си до 31.10.2023 г.
- и е положил Система за фасадна топлоизолация на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън с каменна вата с продукти (компоненти от конкретната система) с минимална квадратура от 100 кв.м.

Участниците, които съберат четирите протокола от срещите с експерти на Кнауф България и Кнауф Инсулейшън в процеса на работа, ще получат Системен сертификат за изпълнен обект по Система за фасадна топлоизолация с каменна вата.

Награди

За крайните клиенти:
Всеки регистрирал се в Кампанията краен клиент, отговарящ на условията на Кампанията, участва в тегленето на награда – 1 (една) гифт карта от 2000 лв.

За монтажниците:
Всеки регистрирал се в Кампанията монтажник, отговарящ на условията на Кампанията, участва в тегленето на награда – 1 (една) гифт карта от 2000 лв.

Механизъм на теглене на наградите
Наградите - гифт карти - ще се изтеглят чрез жребий в присъствието на нотариус до 30 ноември 2023. В тегленето на наградите ще участват всички имена на участниците, отговарящи на условията на кампанията по чл. 9 от ОУ на кампанията.

Имената на печелившите участници ще бъдат оповестени на Фейсбук страниците Кнауф България и Кнауф Инсулейшън, както и в интернет страницата www.fassadeKnauf.com на същия ден.

Гифт картите ще бъдат получени от двамата печеливши участници в срок до 22 декември 2023 г.

Служител на Организатора ще положи усилия да се свърже с всички печеливши участници чрез посочения при регистрацията адрес на електронна поща и телефон, за да ги уведоми за наградите и реда за получаването им. Печелившите участници могат да се свържат с Организатора на e-mail: [email protected]

За получаването на двете гифт карти е необходимо участниците да установят контакт с Организатора най-късно до 17.00 ч. на 08.12.2023 г., за да бъде организирано получаването на наградите им. В случай, че в посочения срок не бъде установен контакт с печеливш участник, независимо по каква причина, този участник губи правото да получи наградата. В случай, че участниците не се явят, за да получат гифт картите си, те губят право да получат наградата.

Получаването на награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между участника и представител на Организатора, след като печелившият участник удостовери своята самоличност.

Отсъствие на парични алтернативи
Не е възможна размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди.

Нашите консултанти остават на разположение за всички, на които предстои монтаж на фасадна топлоизолация с каменна вата.

Не се колебайте да се свържете с нас за въпроси и консултации:

Кнауф България – [email protected]; 0700 300 03

Кнауф Инсулейшън - [email protected]; 0800 15 551